Home page

Актуальність проекту 

Сучасний освітній процес неможливий без модернізації, залучення нових технологій. Інновація в освіті потрактована як процес створення, поширення і використання нововведень для покращення результатів освітнього процесу. Це один із пріоритетних напрямів в освіті, що підтверджується багатьма  сучасними законодавчими та нормативними документами, які регламентують здійснення інноваційної діяльності (Закони України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» та інші.)

Особливо актуальна тема використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в дошкільних закладах освіти, адже є потреба оновлення та осучаснення дидактичних засобів навчання, формування у дошкільників первинних уявлень про комп’ютер, розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів, виховання мотиваційної спрямованості до пізнання та культури сприйняття  нових інформаційних технологій.

ІКТ дають можливість не лише зробити навчання різноманітним, яскравим, різностороннім, а й полегшити роботу педагогів, поповнюючи навчальний процес інструментом розвитку мотивації освітнього процесу, зважаючи на велику та серйозну зацікавленість дітей комп’ютером.

Інформатизація освіти спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми, сприяє підвищенню інтересу у дошкільників до навчання, всебічно  розвиває дитину. 

Мета і завдання проекту:

  • розвиток пізнавальних процесів дошкільників;
  • виховання у дітей мотиваційної спрямованості до пізнання;
  • виховання культури сприйняття інформаційних технологій;
  • розвиток логіки, мислення, пам’яті, уваги, уяви;
  • закріплення знань із англійської мови в ігровій формі;
  • закріплення знань з математики;
  • фізичний розвиток дітей;
  • розвиток психічних властивостей дитини: розвиток допитливості; підвищення самооцінки.

Терміни  реалізації проекту: проект довгостроковий 

Анотація проекту:

 Програма спрямована на індивідуальне інтерактивне навчання дошкільників із застосуванням сучасних інтерактивних засобів навчання. На початку проекту будуть використані інтерактивні велотренажери, за допомогою яких діти матимуть змогу закріпити знання з англійської мови, розвивати увагу, уяву, пам’ять та мислення в русі (фізичний розвиток). З придбанням інтерактивного магазину і кухні дошкільники будуть брати участь у рольових іграх  та вчитись креативно мислити.

У проекті використані іграшки найкращих виробників («Fisher price»). Іграшки зроблені з високоякісної пластмаси, мають приємний сучасний яскравий дизайн. Планшети відповідають усім вимогам  до комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної освіти.